Armiranobetonske konstrukcije stambene i poslovne visokogradnje ; ‘Light steel framing’ sustavi ; Lamelirane drvene konstrukcije ; Podzemni ‘top-down’ sustavi građenja ; Ispitivanja i analize nosivosti postojećih sustava; Ocjene stanja postojećih građevina s projektima sanacija; Čelične konstrukcije s užadi; Spregnuti sustavi čelik-beton; Spregnuti sustavi drvo-beton; Pregled, ispitivanje i pojačanje laganih drvenih krovnih konstrukcija; Seizmičke analize postojećih građevina; Radionički nacrti čeličnih konstrukcija; Nacrti armature; Ekspertize oštećenja i stručna mišljenja

Tradicijska drvena gradnja;  Industrijska baština; Dvorci i utvrde; Stari drveni mostovi ; Tehnike gradnje i obnove kamenih povijesnih struktura; Povijesne čelične konstrukcije – pregledi, ocjena stanja i projekti sanacija

Stambena i poslovna gradnja, industrijske građevine,javne i sakralne građevine, podatkovni centri, projekti interijera

Stručni nadzor nad izgradnjom
Konzalting usluge tijekom izvođenja

Studio ARHING

Posebnost ureda čini integralni projektantski tim koji se sastoji od građevinara i arhitekata te tako osigurava cjelovit inženjerski pristup u radu. Kroz dugogodišnje uspješno ugovaranje i realizaciju poslova s područja projektiranja, konzaltinga i inženjeringa, tvrtka je postala jedna od vodećih u struci. Kompetentno i odgovorno savladavamo složenu problematiku inženjerskog projektiranja svih vrsta konstrukcija, sve oblike arhitektonskog projektiranja, te kompletan nadzor nad izvođenjem građevina. Također realiziramo projekte van državnih granica prema odgovarajćim propisima (EC, SNIP, DIN, SIA …). Posebno područje interesa je rad na istraživanju, dokumentiranju i sanaciji konstrukcija graditeljske baštine u čemu imamo dugogodišnje iskustvo. Nositelji smo državnih licenci za kontrolu projekata iz područja mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih, zidanih i drvenih konstrukcija, što nas sve zajedno čini jednom od rijetkih tvrtki koja investitoru može ponuditi tako širok spektar usluga pri realizaciji građevine.

Tvrtka

Studio ARHING d.o.o.
Ćire Truhelke 49
10000 Zagreb, Hrvatska

OIB:  17870151363

Žiro-račun 2484008-1102018372
Raiffeisen bank

IBAN: HR2424840081102018372

Odgovorna i kontakt osoba: Juraj Pojatina, direktor

Temeljni kapital

 • Temeljni kapital:
  352.100,00 kn
 • Ukupni prihod ostvaren u 2016. godini:
  4.315.397,00 kn
 • Ukupni prihod ostvaren u 2017. godini:
  5.971.680,00 kn
 • Ukupni prihod ostvaren u 2018. godini:
  4.799.515,00 kn

Projektiranje svih vrsta građevinskih konstrukcija

 • idejna rješenja
 • glavni i izvedbeni projekti konstrukcija
 • projekti sanacija i rekonstrukcija
 • revizija armiranobetonskih i zidanih konstrukcija
 • revizija drvenih konstrukcija
 • stručni pregledi, procjene i mišljenja

Arhitektonsko projektiranje visokogradnje

 • idejna rješenja i projekti
 • glavni projekti
 • troškovnici građevinsko-obrtničkih radova
 • izvedbeni projekti
 • projekti interieura
 • projekti sanacija i restauracija
 • 3D vizualizacije i makete

Konzalting i inženjering usluge

 • ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola
 • procjene troškova i isplativosti građenja
 • organizacija i vođenje investicije

Nadzor nad građenjem

 • investitorski nadzor nad kompletnim građenjem
 • stručni nadzor pri izvođenju svih vrsta konstrukcija
 • nadzor nad izvođenjem interieura
 • nadzor nad izvođenjem radova na nepokretnoj kulturnoj baštini
© Copyright Studio Arhing d.o.o. 2019 | Design by web-pulse.eu